Privacyverklaring

De websites van Chan Stile Di Vita met het chanstiledivita.nl, chanstiledivita.com, chanstiledivita.eu en chanstiledivita.net domein, hierna te noemen: “websites van Chan Stile Di Vita”, zijn een uiting van Chan Stile Di Vita (KvK-nummer 82111634), hierna te noemen: “Chan Stile Di Vita”. Chan Stile Di Vita hecht een groot belang aan het rechtmatig en zuiver omgaan met persoonsgegevens en derhalve is een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring geeft aan hoe Chan Stile Di Vita omgaat met alle informatie die tijdens een gebruikssessie wordt verzameld.

Als u er niet prettig bij voelt omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens door Chan Stile Di Vita, neem dan gerust contact met ons op!

 

Contactgegevens:

 

Chan Stile Di Vita

Kalundborg 13

2905 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL

NEDERLAND

+31 (0) 6 23307409

info@chanstiledivita.nl

 

https://www.chanstiledivita.nl

https://www.chanstiledivita.com

https://www.chanstiledivita.eu

https://www.chanstiledivita.net

 

Inhoudsopgave:

 

1. Persoonsgegevens

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

3. Persoonsgegevens van minderjarige personen en/of bezoekers

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

5. Nieuwsbrieven

6. Abonnementen

7. Contact opnemen

8. Geautomatiseerde besluitvorming

9. Delen van persoonsgegevens met derden

10. Beveiliging

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

13. Toepasselijk recht

 

1. Persoonsgegevens

Chan Stile Di Vita zal altijd handelen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle informatie die Chan Stile Di Vita verzamelt tijdens een bezoek aan de websites van Chan Stile Di Vita worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij beschermen de privacy van de bezoekers én van onze klanten waardoor Chan Stile Di Vita nooit persoonsgegevens aan derden zal verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om de van hen verzamelde persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Tevens wordt het ‘recht op vergetelheid’ (AVG) gerespecteerd. Voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Chan Stile Di Vita.

Chan Stile Di Vita bewaart eventueel verzamelde persoonsgegevens van haar gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk is en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor Chan Stile Di Vita de persoonsgegevens heeft verzameld. Deze doeleinden worden per soort persoonsgegeven aangegeven.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Chan Stile Di Vita verwerkt persoonsgegevens van degene die gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt zijn. Chan Stile Di Vita kent twee typen personen en/of gebruikers die de websites van Chan Stile Di Vita bezoeken: Personen en/of gebruikers vanuit privé oogpunt die de website volgen, hierna te noemen “Volger”; en personen en/of gebruikers vanuit een zakelijk oogmerk, hierna te noemen: “Bedrijf”.

Chan Stile Di Vita verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Volger

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn (o.a. telefoonnummer, adres, etc.)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens van de door de persoon en/of gebruiker gemaakte activiteiten op onze websites van Chan Stile Di Vita
 • Gegevens over de door de persoon en/of gebruiker gemaakt surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bedrijf

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn (o.a. telefoonnummer, adres, etc.)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens van de door de persoon en/of gebruiker gemaakte activiteiten op de websites van Chan Stile Di Vita
 • Gegevens over de door de persoon en/of gebruiker gemaakt surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

3. Persoonsgegevens van minderjarige personen en/of bezoekers

De websites van Chan Stile Di Vita en/of diensten hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over personen en/of bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij hier toestemming is verkregen van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een persoon en/of bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders en/of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over uw minderjarige kind, neem dan contact met ons op via privacy@chanstiledivita.nl. Wij zullen dan overgaan tot het verwijderen van deze persoonsgegevens.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chan Stile Di Vita verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om u diensten te leveren
 • Chan Stile Di Vita analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Chan Stile Di Vita volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op uw behoefte
 • Chan Stile Di Vita verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

5. Nieuwsbrieven

Chan Stile Di Vita stuurt via e-mail nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven worden hoogtepunten omtrent Chan Stile Di Vita gedeeld. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe blogposts of over leuke acties. Uw e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de websites van Chan Stile Di Vita.

 

6. Abonnement

Op de websites van Chan Stile Di Vita kunt u een reactie achterlaten. U kunt ervoor kiezen om naast uw reactie ook uw voor- en achternaam, e-mailadres en/of het URL van uw website achter te laten. Uw persoonsgegevens worden via het daarvoor bestemde formulier op de websites van Chan Stile Di Vita verzameld. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om u te abonneren op eventuele vervolgreacties en/of nieuwe berichten.

 

7. Contact opnemen

Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Chan Stile Di Vita. U kunt gebruik maken voor de daarvoor bestemde contactformulieren die u kunt vinden op de Contact pagina van de websites van Chan Stile Di Vita. Chan Stile Di Vita kent twee typen contactformulieren: Een contactformulier voor een “Volger”; en een contactformulier voor een “Bedrijf”. De persoonsgegevens waar om gevraagd wordt kunt u vinden onder de kop “Persoonsgegevens die wij verwerken”.

 

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Chan Stile Di Vita neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door systemen of software, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chan Stile Di Vita) tussen zit. Chan Stile Di Vita maakt gebruik van onderstaande systemen en software.

Ontvangers

De gegevens die Chan Stile Di Vita ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailpoet
Alle e-mailadressen komen binnen via WordPress plugin Mailpoet. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailpoet. Het verzenden van de nieuwsbrieven worden ook via de WordPress plugin Mailpoet verzorgt.

02. WordPress Subscription
De reacties worden beheerd via de WordPress Subscription plugin. Op het moment dat u een reactie en uw persoonsgegevens achterlaat, worden deze persoonsgegevens automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst van WordPress Subscription.

03. Microsoft Exchange Online
De e-mail van Chan Stile Di Vita wordt gehost bij Microsoft Exchange Online. Als u contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Microsoft Exchange Online.

04. Cloud86
De website van de website worden gehost bij Cloud86. Gegevens die u achterlaat op de websites van Chan Stile Di Vita zijn op de servers van Cloud86 opgeslagen.

05. Cloud86 en QNAP NAS
Er worden back-ups verzorgd van de Chan Stile Di Vita websites door Cloud86. Deze back-ups worden op de servers van Cloud86 opgeslagen. Daarnaast worden er ook back-ups opgeslagen in een door Chan Stile Di Vita beheerde lokale QNAP NAS server.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chan Stile Di Vita bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in de WordPress plugin Mailpoet. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@chanstiledivita.nl.

02. WordPress Subscription
Uw persoonsgegevens wordt opgeslagen in WordPress Subscription. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de WordPress Subcription omgeving of door een mail te sturen naar info@chanstiledivita.nl.

03. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Chan Stile Di Vita via e-mail, dan worden die persoonsgegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

04. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, deze zijn niet verbonden aan bijvoorbeeld uw voor- en achternaam of bedrijf. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Chan Stile Di Vita verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Chan Stile Di Vita blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

10. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Chan Stile Di Vita of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en software. Deze systemen en software zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk is toegepast met multifactor-authenticatie, ook wel tweetraps verificatie genoemd.

Bij deze multifactor-authenticatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Chan Stile Di Vita. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord, vingerafdruk en/of face-id. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Uw bezoek aan onze website wordt middels een SSL certificaat beveiligd. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Chan Stile Di Vita privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje welke is weergegeven voor de URL.

Daarnaast is het domein van Chan Stile Di Vita ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Chan Stile Di Vita neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@chanstiledivita.nl.

 

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chan Stile Di Vita maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies. Hoe Chan Stile Di Vita hier gebruik van maakt staat beschreven in het door Chan Stile Di Vita opgesteld Cookie beleid (Cookies). Bij uw eerste bezoek aan de websites van Chan Stile Di Vita hebben wij u dit Cookie beleid getoond en u geïnformeerd over hoe Chan Stile Di Vita deze cookies inzet. Wilt u het Cookie beleid nogmaals raadplegen dan kunt u de Cookies pagina op de websites van Chan Stile Di Vita raadplegen.

 

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chan Stile Di Vita en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@chanstiledivita.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Chan Stile Di Vita wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

13. Toepasselijk recht

Op de websites van Chan Stile Di Vita alsmede deze Privacy Policy is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Policy zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@chanstiledivita.nl.

 

Dit document is bijgewerkt op 01 januari 2023.

Search